POZIV PRIJAVLJENIM VOLONTERIMA NA EDUKACIJU I PRIPREMU ZA RAD NA 17. F=M-u

Prijavljene volontere pozivamo na obveznu edukaciju i pripremu za rad na 17. F=M-u, koja će se održavati srijedom na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu (FER), Unska 3, dvorana B4 (u predvorju desno pa prvim hodnikom lijevo) po sljedećem:


I. EDUKACIJA, 9. svibnja 2018. od 16:00 do 21:00 sat,
II. EDUKACIJA, 16. svibnja 2018. od 16:00 do 21:00 sat.
 

Pohađati treba obje edukacije.


Kriteriji za ocjenjivanje osposobljenosti volontera za rad su sljedeći:

  • prisustvovanjem edukaciji ostvaruje se po jedan (1) bod za svako predavanje-vježbu (maksimalno 2 boda);
  • za rad na F=M-u ostvaruje se po 1 bod za svaki dan volontiranja (maksimalno 3 boda).

Osim bodovanja prisutnosti, uspješnost volontiranja se ocjenjuje stupnjem angažiranosti i kvalitetom obavljenih poslova:

  • 0-60% nedovoljan (1)
  • 61-70% dovoljan (2)
  • 71-80% dobar (3)
  • 81-90% vrlo dobar (4)
  • 91-100% odličan (5)


Za ishođenje potvrde o volontiranju, potrebno je prikupiti najmanje 4 boda i vrlo dobru (4) ocjenu rada, ili 5 bodova i dobru (3) ocjenu rada.

 

Festival jednakih mogućnosti, foto: Josipa Blažević, studentica ERF-a

alt  alt

alt  alt

 

 

SAVJETOVALIŠTE ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Savjetovalište za osobe s invaliditetom i članove njihovih obitelji, osnovano u suradnji Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Grada Zagreba i Centra za socijalnu skrb Zagreb, radi utorkom i četvrtkom od 16:30-19:30 sati u poslovnom prostoru Hrvatskog saveza gluhih i nagluhih u Zagrebu, Kneza Mislava 7 (ulično prizemlje), tel. (01) 4619-117.

Termin za razgovor dogovara se telefonom, isključivo u vrijeme rada Savjetovališta.

Individualno savjetovanje sadrži slijedeće usluge: Ranu psihosocijalnu podršku roditeljima i članovima obitelji; edukaciju, potporu i podršku osobama s invaliditetom i članovima njihovih obitelji; Upoznavanje s mrežom specijaliziranih ustanova i institucija koje provode rehabilitaciju, liječenje, skrb, obrazovanje i sl. te stručnu pomoć u izboru; Upoznavanje s pravima svih sustava skrbi, povlasticama i mogućnostima za boljitak života osoba s invaliditetom; Promidžbene materijale, letke, brošure i literaturu.

Skupno savjetovanje za roditelje sadrži slijedeće usluge: Suočavanje s problemom, prihvaćanje situacije i pronalaženje pozitivnih elemenata; Podršku supružnicima, članovima uže i šire obitelji te životne sredine; Socijalnu institucionalnu podršku.

 

POSUDBA POMAGALA

Usluge posudbe ortopedskih i drugih pomagala (bolesničkih kreveta, invalidskih kolica, hodalica, štaka i sl.) daje Caritas Zagrebačke nadbiskupije, Vlaška 36, 10000 Zagreb, telefaks: +385 1 4852-864.

Obitelji s bolesnim članovima, koji pravo na ortopedska i druga pomagala ne mogu ostvariti preko HZZO, Caritasu mogu podnijeti pismenu molbu na poštansku adresu ili preko telefaksa te uz molbu priložiti:

- presliku medicinske dokumentacije iz koje je razvidna potreba za pomagalom,

- preporuku nadležnog župnika ili liječnika koji potvrđuje opravdanost zahtjeva.

Nakon razmatranja i odobrenja posudbe, pomagala se preuzimaju u spremištu Caritasa u Rakitju, Zagrebačka 2, tel. +385 1 3323-223

 

BESPLATNA FIZIKALNA TERAPIJA

Projekt besplatne fizikalne terapije i medicinske rehabilitacije za osobe s invaliditetom grada Zagreba provodi se u Domu zdravlja Zagreb - Centar, Runjaninova 4 (u suterenu) radnim danima u tjednu od 07:00-15:00 sati, tel. (01) 4897-628.

Termin ambulantnog tretmana dogovara se telefonom a besplatna se terapija ostvaruje uz predočenje članske iskaznice udruge invalida. Ambulanta je opremljena terapijskim ležajima i aparatima za elektroterapiju, magnetoterapiju, limfomat i ultrezvuk. Više informacija na www.zdravstvena-njega.hr

 

STOMATOLOŠKA AMBULANTA

Stomatološka ambulanta za osobe s invaliditetom radi u Domu zdravlja Zagreb - Centar, Runjaninova 4 (u prizemlju desno), radnim danima u tjednu od 09:00-15:00 sati, tel. (01) 4897-688.

Specijalizirana stomatološka ambulanta je osnovana na poticaj Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Grada Zagreba, a ostvaruje se u suradnji Stomatološke poliklinike i Doma zdravlja Zagreb - Centar.

 

Nacionalna zaklada logo

Društvo tjelesnih invalida je korisnik institucionalne podrške
Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za stabilizaciju
i/ili razvoj udruge.