MI - 2007

IVONA JURI?

Remetine?ki gaj 20a, Zagreb

tel.: 01/ 6140-394

mob.: 098/ 959-7695

Ivona Juri? ro?ena je 1987. godine u Zagrebu. 2005. godine završila je Školu primijenjene umjetnosti i dizajna, a danas je studentica druge godine zagreba?ke Akademije likovnih umjetnosti. Trenutno istrauje i u?i o slikarskim i crta?kim tehnikama, i sve ih još podjednako voli.

LUKA DUNDUR

Trpimirova 15, Zagreb

tel.: 01/ 3359-377

mob.: 099/ 694-6473

Luka Dundur ro?en je 1986. godine, završio Školu primijenjene umjetnosti i dizajna i trenutno je student Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu. Istrauje rade?i u razli?itim slikarskim tehnikama koje nerijetko kombinira, a najradije slika u tehnici ulja na platnu.

Inspiraciju nalazi u razra?ivanju osobnih ideja ili u detaljima iz okoline.

Dosad je izlagao na skupnoj izlobi maturalnih radova Odjela za slikarstvo Škole primijenjene umjetnosti i dizajna 2005., te izlobi minijatura u Jela?i?evim dvorima u Zapreši?u, tako?er 2005. godine.

VANJA TROBI?

Trnsko 23, 10020 Zagreb,

tel.: 01/ 6554-041

mob.: 091/ 551-7470

Vanja Trobi? ro?ena je 1987. godine u Zagrebu. Oduvijek je pokazivala zanimanje za likovno izraavanje. Tako je i završila Školu primijenjene umjetnosti i dizajna, a trenuta?no je studentica 1. godine slikarstva na zagreba?koj Akademiji likovnih umjetnosti.

U slobodno vrijeme najviše radi u crta?kim tehnikama, slikarskim tehnikama poput akvarela, a sve ?eš?e koristi i uljane boje na platnu.

Dosad je izlagala na skupnoj izlobi slikarskog odjela Škole primijenjene umjetnosti i dizajna 2005. godine, sudjelovala na 7. dravnom natjecanju – izlobi u?enika srednjih škola u podru?ju likovnih umjetnosti i dizajna u Splitu 2006. godine, te na skupnoj izlobi maturalnih radova u Školi primijenjene umjetnosti i dizajna, tako?er 2006.

IRENA KRALJI?

Ladišina 5, 10 000 Zagreb

tel.: 01/ 3457-156

mob.: 098/ 406-305

Irena Kralji? ro?ena je u Zagrebu 1987. Završila je Školu primijenjene umjetnosti i dizajna na odjelu za dizajn metala. Danas je studentica prve godine kiparstva na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Iako je njen primarni materijal glina, rado se koristi i istrauje ostale materijale i tehnike likovnog izraavanja.

Izlagala je na skupnoj izlobi Odjela za dizajn metala zagreba?ke Škole primijenjene umjetnosti i dizajna. Izloba je odrana u Muzeju grada Rovinja u Rovinju, u travnju 2006.

DAVID M. SHREIM

Bachova 9, 10000 Zagreb

tel.: 01/ 6145-445

mob.: 098/ 194-6621

David M. Shreim ro?en je 1986. godine u Dubrovniku. Završio je Školu primijenjene umjetnosti i dizajna u Zagrebu, gdje trenutno studira nadrugoj godini Akademije likovnih umjetnosti . Najviše radi u akvarelu, temperi i ulju, ali rado koristi i druge tehnike.

Izlagao je 2005. na skupnoj izlobi Odjela za slikarstvo zagreba?ke Škole primjenjene umjetnosti i dizajna.

KETRIN KARASMAN

Brenik, I odvojak 4, 10257 Brezovica

mob.: 091/ 574- 4470

Ketrin Karasman ro?ena je 1986. godine u Zagrebu. Još u osnovnoj školi zacrtala je put ka umjetnosti, te tako krenula u Školu za tekstil, kou i dizajn. Vrijedno rade?i, potvr?uje se kao uspješan dizajner i na internacionalnom natjecanju mladih dizajnera u Rimu 2005. godine postie ?etvrto mjesto. Danas je studentica druge godine Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu. Najviše radi u crta?kim tehnikama: olovka, ugljen, sepija.

RENE GRGI?-?AKOVI?

Biševska 30, 31000 Osijek

mob.: 095/ 822- 8924

Rene Grgi?-?akovi? ro?en je 1986. godine u Osijeku, gdje završava Školu za tekstil, dizajn i primijenjene umjetnosti. Studira na drugoj godini Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu, na slikarskom odsjeku. Zasad još podjednako voli raditi u svim tehnikama, slikarskim i crta?kim.

NINA IVANOVI?

Veselka Tenere 1, 10000 Zagreb

mob.: 098/ 162-1688

Nina Ivanovi? ro?ena je 1987. u Zagrebu. Završila je Školu primijenjene umjetnosti i dizajna, aranersko-scenografski odjel. Trenuta?no studira na U?iteljskom fakultetu, likovni modul. Izlagala jeu školskom muzeju plakat na temu "Protiv nasilja nad djecom" i na izlobi završnih maturalnih radova. Sudjelovala jeu oslikavanju stambenih objekata u dje?jem odmaralištu Veli Joe u Savudriji.

LUANA BRHANI?

Mandrovi?eva 12, 10000 Zagreb

tel.: 01/ 2317-502

mob.: 098/ 460-233

Luana Brhani? ro?ena je 1988. godine u Puli, gdje je ivjela do 2001. godine, a onda preselila u Zagreb, upisala Školu primijenjene umjetnosti i dizajna, te 2006. g. maturirala. Prvi je put svoje radove izloila sa 10 godina na Grisiji, tradicionalnoj izlobi na otvorenom u Rovinju. Od tada je na Grisiji izlagala još 4 puta. Sa svojim je radovima sudjelovala na izlobi "Ex tempore Vodnjan" u Vodnjanu, izlobi odabranih dje?jih radova u ?eškoj, oslikavala bungalove u Savudriji. Sada se priprema za prijemni ispit na zagreba?koj Akademiji likovnih umjetnosti. Htjela bi upisati kiparstvo.

Ažurirano (Subota, 28 Svibanj 2011 18:27)