BESPLATNA FIZIKALNA TERAPIJA

Projekt besplatne fizikalne terapije i medicinske rehabilitacije za osobe s invaliditetom grada Zagreba provodi se u Domu zdravlja Zagreb - Centar, Runjaninova 4 (u suterenu) radnim danima u tjednu od 07:00-15:00 sati, tel. (01) 4897-628.

Termin ambulantnog tretmana dogovara se telefonom a besplatna se terapija ostvaruje uz predočenje članske iskaznice udruge invalida. Ambulanta je opremljena terapijskim ležajima i aparatima za elektroterapiju, magnetoterapiju, limfomat i ultrezvuk. Više informacija na www.zdravstvena-njega.hr