POSUDBA POMAGALA

Usluge posudbe ortopedskih i drugih pomagala (bolesničkih kreveta, invalidskih kolica, hodalica, štaka i sl.) daje Caritas Zagrebačke nadbiskupije, Vlaška 36, 10000 Zagreb, telefaks: +385 1 4852-864.

Obitelji s bolesnim članovima, koji pravo na ortopedska i druga pomagala ne mogu ostvariti preko HZZO, Caritasu mogu podnijeti pismenu molbu na poštansku adresu ili preko telefaksa te uz molbu priložiti:

- presliku medicinske dokumentacije iz koje je razvidna potreba za pomagalom,

- preporuku nadležnog župnika ili liječnika koji potvrđuje opravdanost zahtjeva.

Nakon razmatranja i odobrenja posudbe, pomagala se preuzimaju u spremištu Caritasa u Rakitju, Zagrebačka 2, tel. +385 1 3323-223