SAVJETOVALIŠTE ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Savjetovalište za osobe s invaliditetom i članove njihovih obitelji, osnovano u suradnji Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Grada Zagreba i Centra za socijalnu skrb Zagreb, radi utorkom i četvrtkom od 16:30-19:30 sati u poslovnom prostoru Hrvatskog saveza gluhih i nagluhih u Zagrebu, Kneza Mislava 7 (ulično prizemlje), tel. (01) 4619-117.

Termin za razgovor dogovara se telefonom, isključivo u vrijeme rada Savjetovališta.

Individualno savjetovanje sadrži slijedeće usluge: Ranu psihosocijalnu podršku roditeljima i članovima obitelji; edukaciju, potporu i podršku osobama s invaliditetom i članovima njihovih obitelji; Upoznavanje s mrežom specijaliziranih ustanova i institucija koje provode rehabilitaciju, liječenje, skrb, obrazovanje i sl. te stručnu pomoć u izboru; Upoznavanje s pravima svih sustava skrbi, povlasticama i mogućnostima za boljitak života osoba s invaliditetom; Promidžbene materijale, letke, brošure i literaturu.

Skupno savjetovanje za roditelje sadrži slijedeće usluge: Suočavanje s problemom, prihvaćanje situacije i pronalaženje pozitivnih elemenata; Podršku supružnicima, članovima uže i šire obitelji te životne sredine; Socijalnu institucionalnu podršku.